Wat is de invloed van de mens op zijn omgeving en vice versa. Hoe raken zij elkaar? Hoe verhoudt de mens zich tot zijn omgeving?